Chung tay đẩy lùi dịch Covid-19: khuyến khích mua sắm trực tuyến, ưu tiên hiển thị các sản phẩm hỗ trợ phòng dịch và các nhu yếu phẩm

Chiều ngày 07/3/2020, tại trụ sở Bộ Công Thương, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh chủ trì cuộc họp khẩn với các đơn vị thuộc Bộ về công tác phòng chống dịch Covid-19. Đây là một trong số rất nhiều cuộc họp khẩn tại Bộ Công Thương thời gian qua do Bộ trưởng chủ trì nhằm rà soát công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 đảm bảo mục tiêu kép theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Tại buổi họp ngày 7/03/2020 về việc tăng cường các giải pháp phòng chống dịch Covid-19 (Xem chi tiết tại đây), Bộ trưởng yêu cầu Cục Thương mại điện tử và kinh tế số phối hợp với các doanh nghiệp phân phối hỗ trợ đẩy mạnh các hoạt động, hình thức mua bán hàng hóa trực tuyến để tăng khả năng đáp ứng nhu cầu hàng hóa cho người dân, nhất là cho các khu vực bị cách ly.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (TMĐT và KTS) yêu cầu các thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ thương mại điện tử:

  1. Tạo điều kiện hỗ trợ và ưu tiên hiển thị các sản phẩm phòng dịch và các nhu yếu phẩm để người dân dễ tiếp cận và mua sắm nhằm chung tay đẩy lùi dịch Covid-19.
  2. Thường xuyên kiểm tra, rà soát việc niêm yết giá nhằm ngăn chặn, loại bỏ các sản phẩm, gian hàng vi phạm và các hành vi gian lận như nâng giá bán, nâng giá vận chuyển hoặc người bán có tỷ lệ hủy đơn hàng cao (đặc biệt là đơn hàng liên quan tới sản phẩm phòng dịch).
  3. Thông báo công khai để người bán, người mua (thành viên) được biết về các biện pháp xử lý và chế tài cụ thể đối với thành viên vi phạm, không để lợi dụng dịch bệnh để tăng giá gây mất ổn định thị trường.

Cục TMĐT và KTS thông báo để quý Công ty biết và thực hiện.

Nguồn: online.gov.vn