Dùng ngoài - Phụ khoa

NATRI CLORID 0,9%

Dùng ngoài - Phụ khoa

GENTRITASON

Dùng ngoài - Phụ khoa

ZOLOMAX FORT

Dùng ngoài - Phụ khoa

POVIDONE

Dùng ngoài - Phụ khoa

BESALICYD

Dùng ngoài - Phụ khoa

GYSUDO

Dùng ngoài - Phụ khoa

OXY GIÀ 10TT

Dùng ngoài - Phụ khoa

CỒN 90

Dùng ngoài - Phụ khoa

CỒN 70

Dùng ngoài - Phụ khoa

ANTIDARTRE

Dùng ngoài - Phụ khoa

CIPOSTRIL

Dùng ngoài - Phụ khoa

β-SOL

error: Cảnh báo: Không được phép !!