Hóa dược

CBIZENTRAX

Kháng virus – Kháng nấm – Kháng ký sinh trùng

IFATRAX

Kháng virus – Kháng nấm – Kháng ký sinh trùng

RIBATAGIN 400

Kháng virus – Kháng nấm – Kháng ký sinh trùng

AGIFOVIR-F

Kháng virus – Kháng nấm – Kháng ký sinh trùng

AGIFOVIR-E

Kháng virus – Kháng nấm – Kháng ký sinh trùng

AGIFOVIR

Kháng virus – Kháng nấm – Kháng ký sinh trùng

NYSTATAB

Hóa dược

AGICLOVIR 400

Kháng virus – Kháng nấm – Kháng ký sinh trùng

MEBENDAZOL

Kháng virus – Kháng nấm – Kháng ký sinh trùng

AGICLOVIR 800

Kháng virus – Kháng nấm – Kháng ký sinh trùng

AGICARVIR

Kháng virus – Kháng nấm – Kháng ký sinh trùng

AGICLOVIR 200

error: Cảnh báo: Không được phép !!