Đẩy nhanh tiến độ dự án Trung tâm Thương mại Vịnh Trà Long Xuyên

AGO – Nếu dự án được triển khai sớm, sẽ góp phần vực dậy khu vực cửa ngõ từ trung tâm tỉnh đi huyện Thoại Sơn (An Giang). Những hộ dân có đất bị thu hồi cũng hưởng lợi khi được hỗ trợ mua nền tái định cư tại vị trí đắc địa.

Dự án Trung tâm Thương mại Vịnh Trà Long Xuyên sẽ tạo điểm nhấn cho cửa ngõ của tỉnh vào huyện Thoại Sơn

Dự án thuộc trường hợp nhà nước thu hồi đất

Ngày 9-9-2011, UBND tỉnh có văn bản số 2769/UBND-KT chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Trung tâm Thương mại Vịnh Trà Long Xuyên. Dự án có quy mô thu hồi đất 3,02ha, ảnh hưởng 83 hộ dân tại phường Mỹ Hòa (TP. Long Xuyên). Căn cứ Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25-5-2007 thì đây là dự án thuộc cơ chế Nhà nước thu hồi và giao đất, nhà đầu tư ứng trước tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo phương án được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Tuy nhiên, sau khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành, phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho từng hộ dân vẫn chưa được phê duyệt. Để tiếp tục triển khai dự án, UBND tỉnh chấp thuận tiếp tục cơ chế nhà nước thu hồi đất (giá đất bồi thường theo giá đất khảo sát thực tế trên thị trường được UBND tỉnh phê duyệt).

Ngày 26-1-2016, UBND tỉnh phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại Quyết định số 159/QĐ-UBND. Căn cứ phương án này, UBND TP. Long Xuyên đã ban hành quyết định thu hồi, quyết định bồi thường chi tiết cho từng hộ dân. Có 36 hộ đồng ý nhận bồi thường nhưng vẫn còn 47 hộ không thống nhất.

Mặc dù UBND tỉnh đã tổ chức nhiều cuộc đối thoại trực tiếp, vận dụng các chính sách có lợi nhất cho người sử dụng đất nhưng các hộ vẫn không đồng ý. Một số hộ cho rằng, dự án này không thuộc trường hợp nhà nước thu hồi đất nên không thống nhất giao đất để nhận tiền bồi thường.

Để có cơ sở triển khai các bước tiếp theo, UBND tỉnh đã đề nghị Tổng cục Quản lý đất đai – Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) hỗ trợ rà soát toàn bộ quá trình thực hiện thủ tục thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án. Sau khi có kết quả rà soát, UBND tỉnh đã có công văn đề nghị Bộ TN&MT hướng dẫn trình tự, thủ tục thực hiện thu hồi đất của dự án.

Ngày 17-1-2018, Bộ TN&MT có công văn phản hồi số 274/BTNMT-TCQLĐĐ. Căn cứ theo quy định tại Khoản 60, Điều 2 của Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 6-1-2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai năm 2013, Bộ TN&MT đề nghị UBND tỉnh An Giang tổng hợp dự án Trung tâm Thương mại Vịnh Trà Long Xuyên vào danh mục dự án cần thu hồi đất để trình HĐND tỉnh thông qua trước khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thu hồi đất; trình tự, thủ tục thu hồi đất thực hiện theo quy định tại Điều 69 của Luật Đất đai năm 2013. Đây là dự án đã lựa chọn chủ đầu tư theo quy định của pháp luật trước ngày 1-7-2014, phù hợp với kế hoạch sử dụng đất hàng năm của TP. Long Xuyên nên thuộc trường hợp nhà nước vẫn thu hồi đất giao nhà đầu tư.

Bồi thường theo hướng có lợi cho dân

Căn cứ hướng dẫn của Bộ TN&MT, ngày 7-8-2019, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nưng đã chủ trì cuộc họp bàn biện pháp đẩy nhanh tiến độ dự án Trung tâm Thương mại Vịnh Trà Long Xuyên. Qua đó, chỉ đạo UBND TP. Long Xuyên trình Hội đồng thẩm định giá đất của tỉnh thông qua giá bồi thường trên cơ sở đề nghị của Hội đồng bồi thường. Đồng thời, nhanh chóng xây dựng và phê duyệt phương án bồi thường để thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với 43 hộ còn lại.

Đầu năm 2020, trên cơ sở đề xuất của UBND TP. Long Xuyên và ý kiến thống nhất của các sở, ngành liên quan, Sở TN&MT đã có các tờ trình và được UBND tỉnh ra quyết định phê duyệt về giá đất bồi thường dự án Trung tâm Thương mại Vịnh Trà Long Xuyên và giá bán nền Khu tái định cư Vịnh Trà Long Xuyên tại phường Mỹ Hòa.

Về giá đất bồi thường, đối với đất ở đường Nguyễn Hoàng (từ mép nhựa hiện hữu Tỉnh lộ 943 đến tim đường Nguyễn Thái Học nối dài), vị trí 1 được áp giá 30,5 triệu đồng/m2; đất trên Tỉnh lộ 943 (đoạn Nguyễn Hoàng – cầu Mương Điểm), vị trí 1 giá 20,377 triệu đồng/1.000m2; đất trồng cây lâu năm 2,027 tỷ đồng/1.000m2; đất trồng cây hàng năm 1,8 tỷ đồng/1.000m2.

Đối với các thửa đất ở tiếp giáp 2 mặt tiền đường, UBND TP. Long Xuyên thực hiện theo quy định tại Điều 10 của Quyết định số 70/2019/QĐ-UBND ngày 23-12-2019 của UBND tỉnh để tính bồi thường. Đối với giá bán nền tái định cư tại Khu tái định cư Vịnh Trà Long Xuyên, giá bán các nền tiếp giáp đường Nguyễn Hoàng là 24,4 triệu đồng/m2các nền còn lại (không tiếp giáp đường Nguyễn Hoàng) là 18,3 triệu đồng/m2.

 Đối với các hộ dân bị thu hồi bồi thường đất thuộc vị trí 1 đường Nguyễn Hoàng thì UBND TP. Long Xuyên tổ chức thực hiện bố trí tái định cư tại các lô nền tiếp giáp đường Nguyễn Hoàng. Đối với các hộ dân bị thu hồi bồi thường đất thuộc các vị trí còn lại thì UBND TP. Long Xuyên tổ chức thực hiện bố trí tái định cư tại các lô nền còn lại (không tiếp giáp đường Nguyễn Hoàng).

Theo đánh giá của các cơ quan chuyên môn, việc UBND tỉnh phê duyệt giá đất bồi thường cũng như giá bán nền tái định cư của dự án Trung tâm Thương mại Vịnh Trà Long Xuyên là có lợi cho dân. Cùng trên đường Nguyễn Hoàng nhưng giá bồi thường cao hơn giá bán nền tái định cư đến 6,1 triệu đồng/m2, các vị trí khác cao hơn 2 triệu đồng/m2 giá bồi thường đất trồng cây lâu năm và hàng năm cũng rất cao.

Các quy định pháp luật đều cho thấy, dự án Trung tâm Thương mại Vịnh Trà Long Xuyên thuộc cơ chế nhà nước thu hồi và giao đất. Việc áp giá bồi thường thu hồi đất là khá cao, phù hợp thực tế; trong khi giá bán nền tái định cư thấp hơn giá bồi thường, có lợi cho dân. UBND tỉnh đề nghị các hộ dân đồng thuận giao đất để sớm triển khai dự án, tạo thêm điểm nhấn mới cho cửa ngõ trung tâm của tỉnh.

Bài, ảnh: NGÔ CHUẨN