Dược sĩ có thể cập nhật kiến thức chuyên môn về dược ở đâu?

Khoản 9 Điều 28 Luật Dược 105/2016/QH13 quy định về việc thu hồi Chứng chỉ hành nghề dược trong trường hợp người hành nghề không tham gia cập nhật kiến thức chuyên môn về dược: “Người hành nghề dược không có giấy xác nhận hoàn thành chương trình đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Chứng chỉ hành nghề dược hoặc kể từ ngày có giấy xác nhận hoàn thành chương trình đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược gần nhất”.

Nghị định 155/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về cơ sở đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược, thời gian và nội dung đào tạo như sau:

– Cơ sở đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược gồm:

+ Cơ sở giáo dục nghề nghiệp có đào tạo chuyên ngành y, dược;

+ Cơ sở giáo dục có đào tạo mã ngành thuộc khối ngành khoa học sức khỏe;

+ Viện nghiên cứu có chức năng đào tạo chuyên ngành y, dược;

+ Cơ sở có chức năng đào tạo nhân lực y tế;

+ Các hội nghề nghiệp về dược.

Chương trình đào tạo bao gồm các nội dung chính sau đây:

+ Kiến thức chuyên ngành;

+ Pháp luật và quản lý chuyên môn về dược;

– Thời gian đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược: Tối thiểu 08 giờ.

Hiện nay, trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh có một số cơ sở đang thực hiện việc đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược, cấp giấy chứng nhận để duy trì hiệu lực của chứng chỉ hành nghề dược:

1 – Đại học Quốc tế Hồng Bàng, địa chỉ: 215 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh.

2- Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, địa chỉ: số 2 Dương Quang Trung, phường 12, quận 10.

3- Trung tâm Khoa học Công nghệ dược Sapharcen thuộc Khoa Dược – Đại học Y Dược, địa chỉ: 41 Đinh Tiên Hoàng, phường Bến Nghé, quận 1.

ThS. Lê Ngọc Danh- Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ dược

SỞ Y TẾ TP.HCM