Tầm nhìn

Top 10 của ngành dược nội địa có chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn Châu Âu.

Sứ mệnh

Phát triển ổn định, đảm bảo thu nhập cho nhân viên, lợi ích cho nhà đầu tư, và góp phần vì sức khỏe cộng đồng.

Chiến lược phát triển trung và dài hạn

• Tốc độ tăng trưởng ≥ 10% năm;
• Khai thác thế mạnh danh mục hàng đa dạng;
• Phát triển hệ thống phân phối;
• Phát triển sản phẩm khai thác hiệu quả dây chuyền sản xuất:

1. Kem – mỡ – nước;

2. Viên – cốm – bột;

3. Sản xuất thuốc từ dược liệu;

4. Sản xuất thuốc hormon;

5. Thực phẩm chức năng.

• Đảm bảo nguồn vốn được sử dụng hiệu quả.
• Bổ sung nguồn nhân lực giỏi đáp ứng nhu cầu phát triển.

Mục tiêu phát triển bền vững

Là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực liên quan đến sức khỏe con người, Công ty luôn nâng cao ý thức cộng đồng, thực hiện trách nhiệm đối với xã hội thông qua:
• Cung cấp những sản phẩm đạt chất lượng;
• Đảm bảo cho cổ đông được hưởng khoản sinh lợi một cách an toàn, bền vững;
• Hợp tác với khách hàng, đối tác trên nguyên tắc đôi bên cùng có lợi;
• Mang đến cho Cán Bộ nhân viên môi trường làm việc an toàn, đời sống ổn định;
• Luôn tuân thủ nghiêm ngặt về yêu cầu bảo vệ môi trường trong quá trình sản xuất, chú trọng công tác vệ sinh công nghiệp và phòng chống cháy nổ, xử lý nguồn nước thải theo đúng tiêu chuẩn của ngành và của nhà nước Việt Nam;
• Đóng góp chương trình đền ơn đáp nghĩa, tài trợ giáo dục, y tế, an ninh quốc phòng địa phương.