AGIMSTAN-H 80/25

Thành phần: Công thức cho 1 viên:
Telmisartan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80 mg
Hydroclorothiazid . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 mg
Quy cách đóng gói:
Hộp 4 vỉ x 7 viên nén.
Chỉ định:
Agimstan-H 80/25 là thuốc phối hợp telmisartan và hydroclorothiazid để điều trị tăng huyết áp vô căn ở người lớn, trong trường hợp không kiểm soát được huyết áp bằng biện pháp dùng một thuốc hoặc biện pháp phối hợp 2 thuốc telmisartan/hydroclorothiazid với tỷ lệ 80 mg/12,5mg.
Thuốc này không được chỉ định điều trị ban đầu trong điều trị tăng huyết áp.
Khi cần có thể phối hợp Agimstan-H 80/25 với một thuốc chống tăng huyết áp khác.

LIÊN HỆ MUA HÀNG HOẶC CẦN TƯ VẤN

error: Không được phép!