Kháng sinh betalactam

CEFPROZIL 500

Kháng sinh betalactam

CEFLOGET 125

Kháng sinh betalactam

CEFLOGET 500

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe
Dưỡng não AGI

Kháng sinh betalactam

EMDICEF

Kháng sinh betalactam

EMDICEF 200

Kháng sinh betalactam

Zementil

Kháng sinh betalactam

AgiMantyl 625

Kháng sinh betalactam

AgiMantyl 1G

Kháng sinh betalactam

Cefmiact 100

Kháng sinh betalactam

Cefmiact 200

Mỹ phẩm

VASELINE

Mỹ phẩm

Gelgyno

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe AROBUST-SIRO

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe NANO CURCUMIN

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe XUYÊN TÂM LIÊN

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe VIÊN NANG TUXCAP

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Thực phẩm Bảo vệ Sức khoẻ viên ngậm TUXCAP

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe SIRO MULTROFORKID

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe CỐM MYBYCALTROL

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe ZIN-ANGI

Hóa dược

ADESVADIN 5

Hóa dược

IVAGIM 5

Hóa dược

IVAGIM 7,5

Thiết bị y tế

Dầu nóng KWAN FI HONG

Hóa dược

ZOKICETAM 750

Hóa dược

ITAZPAM 45

Hóa dược

ITAZPAM 30

Hóa dược

ITAZPAM 15

Hóa dược

AGBOSEN 125

Hóa dược

SINTASONE

Hóa dược

MIFREDNOR® 200

Hóa dược

CIRAMPLEX 20

Hóa dược

CIRAMPLEX 10

Chống đái tháo đường

TRIDJANTAB®

Hóa dược

SPAS-AGI® 120

Chống đái tháo đường

SITAGIBES® 100

Chống đái tháo đường

SITAGIBES® 50

Hóa dược

VALSGIM® – H 80

Hóa dược

VALSGIM 80

Hóa dược

VALSGIM® 160

Hóa dược

LEVNEW®

Hóa dược

SPAS-AGI®40

Hóa dược

RACEDAGIM® 30

Hóa dược

LIPAGIM®300

Hóa dược

LEVGESTI®

Hóa dược

IHYBES 150

Hóa dược

GIMFASTNEW®180

Hóa dược

DOAGITHICON®

Dược liệu

ARGMAGI 70

Hóa dược

STATINAGI® 20

Hóa dược

RACEDAGIM® 10

Hóa dược

PANTAGI®

Cơ - Xương - Khớp

OSTAGI 70

Cơ - Xương - Khớp

OSTAGI® 10

Hóa dược

METPREDNEW®

Hóa dược

LUGTILS®

Hóa dược

LOPERAMID

Hóa dược

IMIDAGI ® 5

Hóa dược

IHYBES 300

Hóa dược

IHYBES® – H 300

Chống đái tháo đường

GLIMEGIM® 2

Hóa dược

CAPTAGIM®

Hô hấp

BABUROL®

Hóa dược

AG-OME

Hóa dược

ANEPZIL

Hóa dược

AGITRITINE® 200

Hóa dược

AGISIMVA® 10

Hóa dược

AGISIMVA® 20

Hóa dược

AGINOLOL® 50

Hóa dược

AGIMOSARID®

Giảm đau - Hạ nhiệt

AGIMOL® 325

Giảm đau - Hạ nhiệt

AGIMOL® 150

Hóa dược

AGIMFAST® 60

Hóa dược

AGILOSART® 25

Hóa dược

AGIDOPA®

Hóa dược

RABEPAGI®20

Hóa dược

PARCITIN 2,5

Cơ - Xương - Khớp

OSTAGI®-D3 PLUS

Hóa dược

NIZTAHIS 300

Hóa dược

LOPIGIM® 300

Hóa dược

LIPAGIM® 200

Hóa dược

KALDALOC®

Hóa dược

ITOPAGI

Hóa dược

IMIDAGI® 10

Hóa dược

EZENSIMVA®10/20

Hóa dược

EZENSIMVA®10/10

Giảm đau - Hạ nhiệt

DOAGIMOL

Chống đái tháo đường

DIMOBAS® 2

Chống đái tháo đường

DIMOBAS® 1

Chống đái tháo đường

DIMOBAS® 0,5

Hóa dược

Crybotas®100

Hóa dược

AMRIAMID 200

Hóa dược

AGIRISDON® 2

Hóa dược

AGINARIL® 5

Hóa dược

AGINOLOL® 100

Cơ - Xương - Khớp

AGIMSAMIN® F

Hóa dược

AGI-LANSO®

Hóa dược

AGIHISTINE 24

Hóa dược

AGIFUROS® 20

Hóa dược

AGIDOPA® 125

Giảm đau - Hạ nhiệt

AGIDOLGEN

Dược liệu

ACETAKAN 80

Dược liệu

ACETAKAN 120

Tiêu hóa & chuyển hóa

URDOC 100

Hóa dược

SUTAGRAN 100

Hóa dược

SUTAGRAN 50

Hóa dược

TRINDIFED-DM

Hóa dược

AGITUSS SIRO

Hóa dược

ZOKICETAM 500

Hóa dược

AGBOSEN 62,5

Hóa dược

PARCITIN 1

Hóa dược

DOXAGISIN

Hóa dược

CHARCOAL 200

Hóa dược

GIMFASTNEW 120

Dùng ngoài - Phụ khoa

NATRI CLORID 0,9%

Hóa dược

CBIZENTRAX

Hóa dược

AGIROFEN 200

Hóa dược

AGICLARI 500

Hóa dược

AGITRO 500

Dùng ngoài - Phụ khoa

GENTRITASON

Dùng ngoài - Phụ khoa

ZOLOMAX FORT

Dùng ngoài - Phụ khoa

POVIDONE

Dùng ngoài - Phụ khoa

BESALICYD

Dùng ngoài - Phụ khoa

GYSUDO

Dùng ngoài - Phụ khoa

OXY GIÀ 10TT

Dùng ngoài - Phụ khoa

CỒN 90

Dùng ngoài - Phụ khoa

CỒN 70

Dùng ngoài - Phụ khoa

ANTIDARTRE

Hóa dược

MAGISIX

Kháng viêm

AGIMESI 7.5

Kháng viêm

ETODAGIM

Kháng viêm

BUTOCOX 500

Kháng viêm

AGIROFEN 600

Kháng viêm

AGIMETPRED 4

Kháng viêm

AGIETOXIB 60

Kháng virus – Kháng nấm – Kháng ký sinh trùng

IFATRAX

Kháng virus – Kháng nấm – Kháng ký sinh trùng

RIBATAGIN 400

Dùng ngoài - Phụ khoa

CIPOSTRIL

Dùng ngoài - Phụ khoa

β-SOL

Hóa dược

KETOVAZOL 2%

Hóa dược

AGICLOVIR 5%

Kháng virus – Kháng nấm – Kháng ký sinh trùng

AGIFOVIR-F

Kháng virus – Kháng nấm – Kháng ký sinh trùng

AGIFOVIR-E

Kháng virus – Kháng nấm – Kháng ký sinh trùng

AGIFOVIR

Hóa dược

AGIVITAMIN B1

Kháng virus – Kháng nấm – Kháng ký sinh trùng

NYSTATAB

Kháng sinh

AGILINCO

Kháng sinh

ROVAGI 3 M.IU

Cơ - Xương - Khớp

EPEGIS

Kháng sinh

ROVAGI 1.5

Dùng ngoài - Phụ khoa

TODERGIM

Kháng sinh

ROVAGI 0.75

Hóa dược

AGICLOVIR 400

Kháng sinh

SUPERTRIM

Kháng viêm

AGIROFEN 400

Hóa dược

MAGINEW

Kháng sinh

AGIMDOGYL

Kháng sinh

LEVAGIM

Kháng sinh

AGIROXI 50

Kháng sinh

AGINALXIC

Giảm đau - Hạ nhiệt

AGITYFEDOL 500

Kháng sinh

AGI-COTRIM F

Hóa dược

AGIRENYL

Kháng sinh

AGICIPRO

Kháng sinh

AGOFLOX

Vitamin - Khoáng chất

AGI-NEURIN

Kháng histamin

AGILODIN

Hô hấp

ACECYST

Tim mạch

NICARLOL 2,5

Giảm đau - Hạ nhiệt

ACETAB 325

Vitamin - Khoáng chất

AGI-CALCI

Vitamin - Khoáng chất

AGIFIVIT

Kháng viêm

AGILECOX 200

Kháng viêm

AGIETOXIB 90

Vitamin - Khoáng chất

AGIDOXIN

Giảm đau - Hạ nhiệt

AGIDORIN

Giảm đau - Hạ nhiệt

PAMOLCAP

Giảm đau - Hạ nhiệt

ACETAB 650

Hóa dược

LOPETAB

Tiêu hóa & chuyển hóa

AGITRITINE 100

Tiêu hóa & chuyển hóa

AGIMOTI S

Tiêu hóa & chuyển hóa

AGIMEPZOL 40

Hóa dược

ARBOSNEW 50

Vitamin - Khoáng chất

VIT PP

Tim mạch

EZENSTATIN 10/10

Tim mạch

EZENSTATIN 10/20

Kháng histamin

AMQUITAZ 5

Kháng viêm

BUTOCOX 750

Vitamin - Khoáng chất

AGI-VITA C

Thần kinh

AMRIAMID 400

Thần kinh

AMRIAMID 100

Kháng viêm

AGICHYMO

Kháng histamin

AGIBETADEX

Thần kinh

AGICETAM 1200

Thiết bị y tế

SINUS-AGI

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Tuxcap F

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Odesol

Thiết bị y tế

Nước Muối Sinh Lý AGP

Thiết bị y tế

Xịt Họng XUYÊN TÂM LIÊN

Mỹ phẩm

RED LION WHITE

Mỹ phẩm

RED LION YELLOW

Mỹ phẩm

RED LION

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Centramulti

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Vita C 1000 D+Zn

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Zinc-C 20

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Agi-Choles

Mỹ phẩm

KIMAGI (Nâu)

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe ANGIDORMI SLEEP

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe AROBUST 7.2

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe XUYÊN TÂM LIÊN

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe ROBUSTREN AGI

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe ZINBEROL

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe CINATROL AGI (Gói)

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe GINKNAKAN 300

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe GINKNAKAN 120

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe GINKNAKAN 80

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe GINKNAKAN 40

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe ULCEGAST

Mỹ phẩm

Golden Lion

Mỹ phẩm

Spas-Gel

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe CALCIUM+D3

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe VITA C DAILY

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe CHOBAMIN AGI

Mỹ phẩm

XY.super

Mỹ phẩm

KIMAGI (Vàng)

Mỹ phẩm

KIMAGI (Trắng)

Mỹ phẩm

KIMAGI (Xanh)

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe HoColeus Agi

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Agihelix Syrup

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Lypcatuss Siro

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Siro Tuxcap

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Zinc-C 40

Mỹ phẩm

Nhị Tiên AGP

Thiết bị y tế

DAFSCIN PLUS

Hóa dược

ZOKICETAM 250

Hóa dược

AGICARDI 2,5 VNBP

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe ALIVBEST

Hóa dược

LEVONORGESTREL 1.5

Kháng viêm

Agichymo 8,4

Hóa dược

Arpyxin

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe CHARCOAL AGI

Hóa dược

MEKACAP

Hóa dược

FILCHILL 10

Hóa dược

DANAZOL 200

Hóa dược

DANAZOL 100

Hóa dược

AGITRIN 5

Hóa dược

AGIGOUT 100

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe MALUSIL AGI

Mỹ phẩm

Gel Gysudo

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Bổ Phế Agi

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe THANH HOA NANG

Mỹ phẩm

KIMMAMUT (HỒNG)

Mỹ phẩm

KIMMAMUT (TÍM)

Mỹ phẩm

KIMMAMUT (TRẮNG)

Mỹ phẩm

KIMMAMUT (VÀNG)

Mỹ phẩm

KIMMAMUT (XANH)

Hóa dược

Mifepristone 200

Tiêu hóa & chuyển hóa

ESORAGIM 40

Tiêu hóa & chuyển hóa

ESORAGIM 20

Cơ - Xương - Khớp

OSTAGI®-D3

Tim mạch

NICARLOL®PLUS

Hóa dược

MAGALTAB

Tim mạch

AZENMAROL 4

Tim mạch

AZENMAROL 1

Cơ - Xương - Khớp

RAZXIP®

Tiêu hóa & chuyển hóa

AGIREMID®100

Tim mạch

AGIROVASTIN®20

Tim mạch

AGIMSTAN 40

Tiêu hóa & chuyển hóa

URDOC 100

Chống đái tháo đường

SITAGIBES 100

Hóa dược

ZINC 10

Thần kinh

SULPRAGI®

Cơ - Xương - Khớp

TOPEZONIS 100

Cơ - Xương - Khớp

TOPEZONIS 50

Tim mạch

ROTINVAST®20

Hóa dược

SMECGIM

Tim mạch

STATINAGI®10

Tim mạch

ROTINVAST®10

Tim mạch

NICARLOL®

Thần kinh

OLANGIM®

Kháng histamin

PROMETHAZIN

Dùng ngoài - Phụ khoa

METHOCYLAT

Kháng histamin

LEVOAGI

Kháng virus – Kháng nấm – Kháng ký sinh trùng

MEBENDAZOL

Dùng ngoài - Phụ khoa

NEOMIDERM

Thần kinh

GALAGI 8

Thần kinh

GAPTINEW®

Hóa dược

GEL-APHOS

Tim mạch

IHYBES®-H 150

Dùng ngoài - Phụ khoa

ECINGEL

Thần kinh

GALAGI 4

Kháng histamin

BASTINFAST 20

Hóa dược

COMEGIM

Cơ - Xương - Khớp

DRONAGI®5

Cơ - Xương - Khớp

DRONAGI®35

Chống đái tháo đường

ARBOSNEW®100

Giảm đau - Hạ nhiệt

ASPIRIN 500

Kháng histamin

BASTINFAST 10

Kháng sinh

AGIROXI 150

Tim mạch

AGIVASTAR®40

Tiêu hóa & chuyển hóa

ALUMAG®-S

Hóa dược

AGIOSMIN

Tiêu hóa & chuyển hóa

AGINTIDIN® 300

Tiêu hóa & chuyển hóa

AGINTIDIN®400

Hóa dược

AGINFOLIX 5

Kháng histamin

AGINMEZIN®5

Kháng histamin

AGINMEZIN 10

Giảm đau - Hạ nhiệt

AGIMOL 80

Tiêu hóa & chuyển hóa

AGIMOTI®

Tim mạch

AGILOSART 12,5

Tim mạch

AGILOSART®50

Tim mạch

AGIMLISIN®5

Tim mạch

AGIMLISIN®10

Kháng sinh

AGI-ERY 500

Hóa dược

AGIFAMCIN 300

Tim mạch

AGIFUROS®

Kháng virus – Kháng nấm – Kháng ký sinh trùng

AGICARVIR

Thần kinh

AGICETAM 400

Thần kinh

AGICETAM 800

Kháng virus – Kháng nấm – Kháng ký sinh trùng

AGICLOVIR 800

Kháng viêm

AGDICERIN

Kháng histamin

AGI-BETA

Tim mạch

AGICARDI®

Giảm đau - Hạ nhiệt

ACETAB®325

Kháng virus – Kháng nấm – Kháng ký sinh trùng

AGICLOVIR 200

Hóa dược

AGIDEXCLO

Hô hấp

ACECYST

Giảm đau - Hạ nhiệt

ACEGOI

Tiêu hóa & chuyển hóa

URDOC

Cơ - Xương - Khớp

SPAS-AGI 60

Thần kinh

SUTAGRAN®25

Sinh dục - Tiết niệu

NORTHINOR®

Tiêu hóa & chuyển hóa

RABEPAGI 10

Kháng virus – Kháng nấm – Kháng ký sinh trùng

RIBATAGIN 500

Tiêu hóa & chuyển hóa

MOGASTIC 80

Kháng histamin

NATURIMINE®

Tiêu hóa & chuyển hóa

NIZTAHIS 150

Tim mạch

LOPIGIM®600

Hóa dược

MAGALTAB

Sinh dục - Tiết niệu

MIFREDNOR®10

Tim mạch

LERCANIPIN®10

Tim mạch

LIPAGIM®160

Hô hấp

LODEXTRIN®

Cơ - Xương - Khớp

GOUTCOLCIN®

Kháng virus – Kháng nấm – Kháng ký sinh trùng

GIFULDIN 250

Kháng virus – Kháng nấm – Kháng ký sinh trùng

GIFULDIN 500

Kháng sinh

IDOMAGI

Kháng viêm

FENAGI 50

Kháng viêm

FENAGI 75

Chống đái tháo đường

GLIMEGIM 4

Tiêu hóa & chuyển hóa

CBISPASMO®

Tim mạch

CRYBOTAS®

Kháng viêm

DEXAMETHASON

Cơ - Xương - Khớp

DRONAGI®75

Tim mạch

AUCARDIL®12,5

Tim mạch

ASPIRIN 81

Dùng ngoài - Phụ khoa

AGIMYCOB

Kháng viêm

AGIPAROFEN

Tim mạch

AGIROVASTIN®10

Hóa dược

AGITAFIL 20

Tim mạch

AGIMLISIN®20

Tim mạch

AGIMSTAN 80

Tim mạch

AGIMSTAN-H 80/25

Kháng viêm

AGIMETPRED 16

Kháng histamin

AGIMFAST 120

Kháng histamin

AGIMFAST 180

Kháng virus – Kháng nấm – Kháng ký sinh trùng

AGIMIDIN

Tiêu hóa & chuyển hóa

AGIMEPZOL 20

Kháng viêm

AGIMESI 15

Hóa dược

AGIHISTINE 16

Thần kinh

AGIHISTINE 8

Kháng viêm

AGILECOX 100

Tim mạch

AGILOSART®100

Giảm đau - Hạ nhiệt

AGICEDOL

Kháng viêm

AGIETOXIB 120

Tim mạch

AGIBEZA 200

Giảm đau - Hạ nhiệt

ACETAB EXTRA

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe AGIMVITA

Mỹ phẩm

Gel Gyno

Giảm đau - Hạ nhiệt

ACETAB 500 (Viên nén tròn)