Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên vào ngày 22/6/2020

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Agimexpharm kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2020.

Thời gian: 8h00′ ngày 22 tháng 6 năm 2020. (Thứ Hai)

Địa điểm: Nhà hàng Thắng Lợi (Số 01 Lê Hồng Phong, P. Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, An Giang.

Thành phần: Cổ đông của Agimexpharm tính đến ngày 22/5/2020.

Thư mời và giấy ủy quyền xem tại đây.