Từ ngày 1-1-2020, BHXH TP. Long Xuyên sáp nhập về BHXH tỉnh An Giang

Theo BHXH tỉnh An Giang, kể từ ngày 1-1-2020, BHXH TP. Long Xuyên sáp nhập, trực thuộc đơn vị.

Việc giao dịch của các cơ quan, đơn vị sử dụng lao động, đối tượng tham gia thụ hưởng chế độ BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn TP. Long Xuyên được thực hiện tại BHXH tỉnh (số 11, đường Lê Triệu Kiết, phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang, điện thoại 02963.952.115).

Công tác tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính về BHXH, bảo hiểm y tế đối với hồ sơ giấy được thực hiện tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh An Giang (số 5, đường Lê Triệu Kiết, phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang, điện thoại 02963.832.834).

Hạnh Châu – AGO