About the author NAT

Nữ Chủ tịch Công đoàn năng động, trách nhiệm

Nữ Chủ tịch Công đoàn năng động, trách nhiệm

Với cương vị là Chủ tịch Công đoàn cơ sở (CĐCS), chị Phạm Thị Bích Thủy (Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm An Giang) nhận thức rõ trách nhiệm của mình trong việc chăm lo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động (NLĐ). Bằng sự năng nổ, nhiệt tình, hết lòng vì công việc, chị Thủy cũng như Ban Chấp hành CĐCS đã phát động và tổ chức nhiều phong trào thi đua yêu nước, khơi dậy tính năng động, sáng tạo, trách nhiệm trong công tác của đoàn viên công đoàn tại công ty.

Xem tiếp

10 kỹ thuật điều trị chuyên sâu được triển khai thành công tại các bệnh viện đa khoa và chuyên khoa của thành phố trong năm 2019

10 kỹ thuật điều trị chuyên sâu được triển khai thành công tại các bệnh viện đa khoa và chuyên khoa của thành phố trong năm 2019

Trong năm 2019, các bệnh viện đa khoa và chuyên khoa tuyến cuối của Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục nỗ lực phát triển các kỹ thuật điều trị chuyên khoa sâu trong lộ trình xây dựng trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực Đông Nam Á, theo định hướng phát triển của lãnh đạo thành phố.

Xem tiếp

Trầm cảm không do áp lực học tập

Trầm cảm không do áp lực học tập

Học nhiều, áp lực học tập khiến trẻ mắc bệnh trầm cảm, theo các bác sĩ, đó là cách hiểu chưa đúng. Thực tế, học tập căng thẳng không phải là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới trầm cảm.

Xem tiếp

WHO: Phản ứng tăng nhạy cảm với ánh sáng mặt trời liên quan đến midostaurin

WHO: Phản ứng tăng nhạy cảm với ánh sáng mặt trời liên quan đến midostaurin

Midostaurin là chất ức chế protein kinase được chỉ định đơn trị liệu bệnh tăng dưỡng bào hệ thống (aggressive systemic mastocytosis), tăng dưỡng bào hệ thống liên quan đến khối u tế bào máu (systemic mastocytosis with associated hematological neoplasm) và bệnh bạch cầu dưỡng bào (mast cell leukemia) ở người lớn. Cơ sở dữ liệu về cảnh giác dược của Pháp và WHO cho thấy midostaurin có thể gây tăng nhạy cảm với ánh sáng mặt trời. Tất cả các trường hợp báo cáo đều được đánh giá mức độ nghiêm trọng và đa số tiếp tục dùng thuốc với khuyến cáo hạn chế tiếp xúc ánh sáng mặt trời.

Xem tiếp