188 thủ tục kết nối Cơ chế một cửa quốc gia

So với mục tiêu đặt ra trong năm 2019, các bộ, ngành còn phải nỗ lực nhiều hơn nữa trong kết nối thủ tục hành chính mới vào Cơ chế một cửa quốc gia (NSW).

Theo cập nhật của Tổng cục Hải quan- Cơ quan Thường trực Ủy ban 1899 (Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN- ASW, NSW và tạo thuận lợi thương mại), cập nhật từ đầu năm đến ngày 15/11, đã có 13 bộ, ngành tham gia kết nối NSW.

Đến nay có 188 thủ tục hành chính kết nối Cơ chế một cửa quốc gia , với tổng số hồ sơ hành chính đã được xử lý trên Cổng thông tin một cửa quốc gia trên 2,6 triệu bộ hồ sơ và xấp xỉ 34.000 doanh nghiệp tham gia.

Riêng từ 1/1 đến 15/11/2019, số hồ sơ đã được xử lý hơn 853.000 bộ, của gần 7.600 doanh nghiệp tham gia.

Tuy nhiên, để hoàn thành kết nối 61 thủ tục mới vào Cơ chế một cửa quốc gia trong năm 2019 theo kế hoạch, các bộ, ngành còn phải kết nối hơn 40 thủ tục, đây là thách thức không nhỏ trong khoảng thời gian còn lại của năm 2019.

Về thực hiện ASW, Việt Nam tiếp tục triển khai trao đổi Giấy chứng nhận xuất xứ mẫu D bản điện tử (e-C/O form D) với 6 nước: Indonesia, Malaysia, Singapore, Thái Lan, Brunei và Campuchia .

Đến hết ngày 15/11, tổng số C/O gửi từ Việt Nam sang các nước ASEAN là 185.026 C/O ; tổng số C/O nước ta nhận từ các nước ASEAN là 111.841 C/O.

Hiện, Tổng cục Hải quan tiếp tục phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chuẩn bị các điều kiện kỹ thuật để sẵn sàng trao đổi thông tin tờ khai hải quan ASEAN (với Indonesia và Thái Lan) và chứng nhận kiểm dịch thực vật (với Indonesia). Hiện các bên liên quan đang phối hợp chuẩn bị thông điệp thử nghiệm và kiểm tra kết nối.

Đồng thời, Cơ quan Thường trực cũng phối hợp với các bộ, ngành tiến hành đàm phán để hoàn thiện các Nghị định thư, thống nhất yêu cầu kỹ thuật và xây dựng hệ thống để trao đổi thông tin tờ khai hải quan, chứng nhận xuất xứ với Liên minh kinh tế Á – Âu; đàm phán để trao đổi thông tin C/O điện tử với Hàn Quốc.

Thái Bình – Theo Báo Hải quan