Agimexpharm tổ chức Lễ ký kết thực hiện 75 ngàn sáng kiến vượt khó, phát triển

Thực hiện Kế hoạch số 347/KH-LĐLĐ tỉnh ngày 08/03/2021 của LĐLĐ tỉnh về việc tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2021 và Hướng dẫn số 50/HD-LĐLĐ ngày 15/03/2021 về tổ chức thực hiện Chương trình 75 ngàn sáng kiến, vượt khó, phát triển.

Ngày 25/3/2021, ban Tổng Giám đốc, ban chấp hành Công đoàn cơ sở công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm tổ chức lễ ký kết biên bản ghi nhớ về việc hưởng ứng thực hiện Chương trình 75 ngàn sáng kiến, vượt khó, phát triển.

Tham dự tại hội nghị, có sự góp mặt của Đồng chí Nguyễn Nhật Tiến, phó Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh An Giang.

1. Về mục đích và chỉ tiêu  

Ban Chấp hành công đoàn cơ sở và Ban lãnh đạo phối hợp tổ chức phát động, hưởng ứng Chương trình nhằm thúc đẩy tăng năng suất lao động, thể hiện quyết tâm, nỗ lực phấn đấu thực hiện mục tiêu kép của Chính phủ vừa chống dịch thành công, vừa phát triển kinh tế; thể hiện vai trò đồng hành của tổ chức công đoàn, trách nhiệm và sự gắn bó đoàn viên, người lao động với người sử dụng lao động và phát triển của cơ quan/đơn vị/doanh nghiệp.

Phấn đấu từ trong năm 2021 có 20 sáng kiến, bao gồm 5 sáng kiến về cải cách hành chánh, hồ sơ và 15 sáng kiến về cải tiến trong hoạt động sản xuất. Trong đó, từ ngày 25/3/2021 đến 30/4/2021 có 10 sáng kiến được đề xuất, triển khai ứng dụng.

Ông Huỳnh Mai An Thịnh – Chủ tịch công đoàn cơ sở công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm phát biểu khai mạc

2. Về các nội dung thực hiện

2.1. Tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động tích cực tham gia theo các phương thức: thông tin trực tiếp, gián tiếp; thông tin trên trang tin điện tử, phần mềm nội bộ, facebook, zalo…

2.2. Tiếp nhận, đánh giá, thẩm định và lựa chọn các sáng kiến có hiệu quả gửi Công đoàn cấp trên trực tiếp trước ngày 30/4/2021;

2.3. Tổ chức biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân tích cực tham gia, hưởng ứng, có nhiều sáng kiến, có sáng kiến mang lại hiệu quả cao trong tháng 04/2021.

Bà Phạm Thị Bích Thủy – Phó Tổng Giám đốc công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm phát biểu huấn thị và cam kết tại hội nghị

3. Về nhiệm vụ của các bên

3.1. Đối với Ban chấp hành Công đoàn cơ sở:

– Là tổ chức thường trực triển khai, thực hiện Chương trình;

– Tổ chức thông tin, vận động  đoàn viên, CNVCLĐ đăng ký tham gia, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Chương trình, khơi dậy lòng nhiệt tình, ý thức trách nhiệm tích cực tham gia các ý tưởng sáng tạo, sáng kiến trong mỗi CNVCLĐ;

– Tổng hợp, lựa chọn sáng kiến khen thưởng và đề nghị công đoàn cấp trên khen thưởng;

– Cập nhập thông tin trên hệ thống phần mềm theo yêu cầu của Chương trình. (Địa chỉ https://congdoanvietnam.org/75nghin-sangkien-vuotkho-phattrien/😉

Ông Nguyễn Nhật Tiến – Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh An Giang phát biểu tại hội nghị

3.2. Đối với Ban lãnh đạo doanh nghiệp

– Phối hợp với Ban Chấp hành công đoàn cơ sở thành lập Hội đồng đánh giá sáng kiến;

– Tạo điều kiện cho đoàn viên, người lao động tham gia các hoạt động của Chương trình;

– Tạo điều kiện về các cơ sở vật chất cần thiết (địa điểm, trang thiết bị, máy móc….) và cho phép đoàn viên, người lao động ứng dụng sáng kiến tại cơ quan/đơn vị/ doanh nghiệp; Có chính sách đãi ngộ, khuyến khích hợp lý đối với các tác giả sáng kiến;

– Phối hợp tổ chức phát động, tổng kết và biểu dương các tập thể, cá nhân tham gia Chương trình. Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân tương xứng từ giá trị làm lợi của các sáng kiến.

Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở và Ban lãnh đạo Công ty CPDP Agimexpharm ký kếtký kết biên bản ghi nhớ về việc hưởng ứng thực hiện chương trình

4. Cam kết chung

Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở và Ban lãnh đạo Công ty CPDP Agimexpharm thống nhất phối hợp thường xuyên, chặt chẽ để tổ chức thành công Chương trình, đảm bảo mục tiêu chung.

Viết bài: nnmnhan