About the author nnmnhan

Tạm hoãn Đại hội đồng cổ đông 2020 ngày 22/4/2020

KÍNH GỬI: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM

Theo thư mời ngày 11/3/2020 đã được gửi đến Quý Cổ đông, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm sẽ được tổ chức vào ngày 22/4/2020. Tuy nhiên, do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe, quyền lợi cho cổ đông và tăng cường công tác phòng chống nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh Covid-19, Hội đồng quản trị xin thông báo đến Quý cổ đông về việc sẽ tạm hoãn tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 22/4/2020. Thời gian gian tổ chức Đại hội sẽ thông báu sau khi thông tin chính thức về dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát tại Việt Nam, nhưng không chậm hơn ngày 30/6/2020.

Chi tiết thông báo, vui lòng xem tại đây

Phác đồ điều trị nhiễm trùng hô hấp nặng nghi do nhiễm chủng mới virus Corona – WHO

Phác đồ điều trị nhiễm trùng hô hấp nặng nghi do nhiễm chủng mới virus Corona – WHO

Nguồn: Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh

Ngày 28/01/2020, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã chính thức giới thiệu “Phác đồ điều trị nhiễm trùng hô hấp nặng nghi do nhiễm nCoV”.

Tài liệu này dành cho các bác sĩ lâm sàng chăm sóc bệnh nhân người lớn và cả trẻ em được chẩn đoán nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính nặng nghi do nhiễm nCoV.

Tài liệu này không có nghĩa là để thay thế đánh giá lâm sàng hoặc tư vấn chuyên môn mà là để tăng cường công tác quản lý lâm sàng những bệnh nhân bị nhiễm trùng hô hấp nặng nghi do nhiễm nCoV và cung cấp hướng dẫn cập nhật mới nhất. WHO nhấn mạnh thực hành tốt nhất trong chăm sóc bệnh nhân bị nhiễm trùng hô hấp nặng nghi do nhiễm nCoV bao gồm thực hiện ngay các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát nhiễm trùng thích hợp (IPC) và chăm sóc hỗ trợ tối ưu cho bệnh nhân bị bệnh nặng.

Dưới đây là bảng dịch tiếng Việt của Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh:

Đây là bản gốc của Tổ chức Y tế Thế giới WHO: