AGIMEXPHARM tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019

Ngày 15/03/2019, tại hội trường trụ sở chính Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm, số 27 Nguyễn Thái Học, P. Mỹ Bình, TP Long Xuyên, An Giang, Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm đã tổ chức thành công  Đại hội đồng Cổ đông thường niên (Đại hội) năm 2019.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 hân hạnh được đón tiếp các vị khách quý là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Sở Y Tế An Giang, nguyên lãnh đạo Công ty CPDP Agimexpharm, đại diện công ty kiểm toán A&C, đại diện các ngân hàng và quỹ đầu tư. Đại diện cổ đông chiến lược có ông Nguyễn Quốc Định – Chủ tịch HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc Công ty Imexpharm, bà Trần Thị Đào – Tổng giám đốc Công ty Imexpharm, ông Phạm Uyên Nguyên – Giám đốc điều hành Quỹ đầu tư Hợp lực. Về phía công ty có sự góp mặt đầy đủ của Ban tổng giám đốc.

Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội là 195, chiếm 93,62%.

Tại Đại hội đã thông qua các nội dung: Báo cáo Kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019, báo cáo kiểm toán độc lập 2018, báo cáo hoạt động kiểm soát năm 2018 và Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán 2019, báo cáo phân tích tài chính năm 2018 và Tờ trình sửa đổi Điều lệ năm 2019 Công ty CPDP Agimexpharm, Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc điều hành, Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018, Tờ trình tiền lương, thưởng HĐQT, Ban kiểm soát và quỹ lương công ty, Tờ trình phương án tăng vốn thông qua phát hành cổ phiếu từ 96 tỷ đồng lên 180 tỷ đồng, Tờ trình niêm yết cổ phiếu của Công ty CPDP Agimexpharm tại Sở giao dịch chứng khoán TPHCM (HOSE), Tờ trình thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty CPDP Agimexpharm.

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 được Đại hội thông qua: Tổng doanh thu đạt 419,5 tỷ đồng, vượt 8% kế hoạch; Lợi nhuận trước thuế đạt 40,2 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2017 và vượt kế hoạch 3%; Lợi nhuận sau thuế đạt 32,4 tỷ đồng, tăng 11,1% so với năm 2017. Đại hội thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2018 là 12% bằng tiền mặt.

Các chỉ tiêu được đề ra cho năm 2019: Doanh thu 450 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 45 tỷ đồng.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

Tổng giám đốc Nguyễn Văn Kha báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018

Ông Nguyễn Hữu Danh – đại diện công ty kiểm toán trình bày báo cáo kiểm toán độc lập

Bà Trần Thị Đào – Tổng giám đốc Công ty Imexpharm phát biểu tại Đại hội

Bà Trần Thị Đào chụp hình chung với ban tổng giám đốc công ty Agimexpharm

Các cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội.

H.Y