AGIMEXPHARM VINH DỰ NHẬN TUYÊN DƯƠNG “DOANH NGHIỆP VÌ NGƯỜI LAO ĐỘNG” NĂM 2019

Sáng ngày 22/11/2019, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội được sự đồng ý của UBND tỉnh An Giang đã tổ chức buổi lễ tuyên dương “Doanh nghiệp vì người lao động” năm 2019. Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm đã là một trong những doanh nghiệp vinh dự được công nhận và khen thưởng.

Đây là lần thứ 2 Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phát động xét chọn, công nhận, khen thưởng danh hiệu “Doanh nghiệp vì người lao động”. Cách thức xét chọn các doanh nghiệp, được tiến hành chu đáo, gồm các tiêu chuẩn chung và tiêu chí chấm chọn cụ thể với 12 tiêu chí, trong đó chú trọng thực hiện đúng các quy định của pháp luật về doanh nghiệp, đầu tư, bảo vệ môi trường; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động; phúc lợi tốt hơn quy định của pháp luật; tạo điều kiện thuận lợi cho CĐCS hoạt động. Đồng thời, lựa chọn 20 doanh nghiệp tiêu biểu để đề nghị công nhận danh hiệu gửi đến các đơn vị có liên quan lấy ý kiến (Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Ban Thi đua khen thưởng tỉnh; Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội và LĐLĐ huyện, thị xã, thành phố; Công đoàn ngành, Công đoàn các khu công nghiệp) để đảm bảo tính công khai, khách quan, đúng theo tiêu chí.

Các doanh nghiệp được xét chọn, công nhận, khen thưởng danh hiệu “Doanh nghiệp vì người lao động“, dù đa dạng về tính chất sở hữu, ngành nghề và quy mô hoạt động, song có cùng nét chung nổi bật, đó là: Lấy người lao động làm trung tâm, động lực phát triển của đơn vị; đáp ứng tốt nhất tiêu chí về sử dụng và đãi ngộ NLÐ của DN về thu nhập, đào tạo, môi trường làm việc, các phúc lợi xã hội và hoạt động bồi dưỡng thể chất, tinh thần, nhất là chất lượng việc làm của NLÐ; bảo đảm về mức lương, tỷ lệ và mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, hợp đồng lao động và tỷ lệ lao động ổn định; không bị tình trạng nợ lương, chậm lương, đình công và phân biệt đối xử; thực hiện tốt quy chế dân chủ và thỏa ước lao động; tạo thuận lợi cho hoạt động của công đoàn cơ sở…

Agimexpharm quan tâm thực hiện tốt các chế độ, chính sách cho NLĐ, có những đãi ngộ khuyến khích lao động thi đua sản xuất, gắn bó lâu dài. Những năm qua, Cty CPDP Agimexpharm tổ chức bữa ăn giữa ca cho NLĐ, duy trì và hỗ trợ ở mức 20.000 đồng/ phần ăn. Công đoàn luôn giám sát nhắc nhở vệ sinh an toàn thực phẩm, bếp ăn được trang bị dụng cụ, trang thiết bị mới, sạch sẽ. Công ty còn có các chế độ chăm lo đời sống CB-CNV như tiền chuyên cần, lương tháng 13 cho công nhân trong dịp Tết, tham gia đầy đủ các loại bảo hiểm theo quy định pháp luật…

Công ty luôn quan tâm hỗ trợ công đoàn cơ sở hoạt động và đặc biệt quan tâm cải thiện môi trường làm việc, an toàn vệ sinh lao động, tổ chức khám sức khỏe cho công nhân 1lần/năm. Công ty tích cực đào tạo nhân lực sẵn có bằng thực tiễn, tham gia các khóa huấn luyện, hội thảo trong và ngoài nước. Chi phí cho đào tạo trong năm khoảng 167 triệu đồng. Đồng thời, cũng đang tiến hành đào tạo đội ngũ kế thừa trẻ, đồng đều đã có kinh nghiệm và kỹ năng tương đối (làm việc tại công ty trên 10 năm). Chính sách khen thưởng nóng luôn duy trì để khuyến khích sự tích cực lao động và sáng tạo của NLĐ, tổng chi 340 triệu đồng trong năm 2018. 

Cty CPDP Agimexpharm luôn thực hiện nghiêm túc và khách quan để xứng đáng với danh hiệu “Doanh nghiệp vì người lao động“, gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, là góp phần tôn vinh, lan tỏa trách nhiệm xã hội và thương hiệu của các doanh nghiệp đến cộng đồng. Qua đó, nâng cao nhận thức của xã hội về chăm lo nguồn lực quý giá nhất là con người; góp phần củng cố mối quan hệ công đoàn, NLÐ và doanh nghiệp ngày càng lành mạnh, gắn bó bền chặt.

Khánh Vinh – Agimexpharm