Gắn “sao” cho các bệnh viện

Số “sao” sẽ phản ánh mức chất lượng của bệnh viện, số sao tăng chứng minh mức chất lượng của bệnh viện tăng, chất lượng tốt nhất là 5 sao, tệ nhất là 1 sao. Không phải cơ sở hạ tầng hiện đại mà chính là các tiêu chí về chất lượng chăm sóc và chuyên môn sẽ quyết định mức chất lượng của bệnh viện, mức chất lượng phổ biến của các bệnh viện tại Mỹ là 3 sao.

 “Hospital Compare” trang thông tin điện tử của tổ chức CMS (Centers for Medicare & Medicaid Services) hàng năm sẽ công bố xếp hạng chất lượng các bệnh viện nhằm giúp người bệnh chọn lựa và quyết định về nơi chăm sóc sức khỏe, đồng thời khuyến khích các bệnh viện cải thiện chất lượng.

Để so sánh và đánh giá mức chất lượng của các bệnh viện, tổ chức CMS căn cứ vào 57 tiêu chí được chia thành 7 nhóm: (1) tỷ lệ tử vong, (2) an toàn người bệnh, (3) tái nhập viện, (4) trải nghiệm người bệnh, (5) hiệu quả chăm sóc, (6) điều trị kịp thời và (7) chỉ định chẩn đoán hình ảnh hợp lý.  

Hình ảnh trang tin điện tử của một bệnh viện giới thiệu được 4 sao chất lượng (2018)

Sở Y tế TP.HCM