Bộ Y tế ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19

Ngày 14 tháng 7 năm 2021, Bộ Y tế đã ban hành quyết định số 3416/QĐ-BYT về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19 do chủng vi rút Corona mới (SARS-CoV-2)

Chi tiết xin mời xem bên dưới: