Phác đồ điều trị nhiễm trùng hô hấp nặng nghi do nhiễm chủng mới virus Corona – WHO

Nguồn: Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh

Ngày 28/01/2020, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã chính thức giới thiệu “Phác đồ điều trị nhiễm trùng hô hấp nặng nghi do nhiễm nCoV”.

Tài liệu này dành cho các bác sĩ lâm sàng chăm sóc bệnh nhân người lớn và cả trẻ em được chẩn đoán nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính nặng nghi do nhiễm nCoV.

Tài liệu này không có nghĩa là để thay thế đánh giá lâm sàng hoặc tư vấn chuyên môn mà là để tăng cường công tác quản lý lâm sàng những bệnh nhân bị nhiễm trùng hô hấp nặng nghi do nhiễm nCoV và cung cấp hướng dẫn cập nhật mới nhất. WHO nhấn mạnh thực hành tốt nhất trong chăm sóc bệnh nhân bị nhiễm trùng hô hấp nặng nghi do nhiễm nCoV bao gồm thực hiện ngay các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát nhiễm trùng thích hợp (IPC) và chăm sóc hỗ trợ tối ưu cho bệnh nhân bị bệnh nặng.

Dưới đây là bảng dịch tiếng Việt của Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh:

Đây là bản gốc của Tổ chức Y tế Thế giới WHO: