Công bố thông tin bầu cử TV. HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2027

Thông báo danh sách các đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2027

Danh sách các đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị
Ứng cử viênSơ yếu lý lịch
 - Bà Trần Thị ĐàoXem
 - Ông Nguyễn Quốc ĐịnhXem
 - Ông Huỳnh Hoàng HàXem
 - Ông Nguyễn Văn KhaXem
 - Ông Phạm Uyên NguyênXem
 - Bà Phạm Thị Bích ThủyXem
Danh sách các đề cử, ứng cử thành viên ban kiểm soát
Ứng cử viênSơ yếu lý lịch
 - Bà Trần Thị Thanh HằngXem
 - Bà Nguyễn Hồng NgọcXem
 - Bà Phạm Hải YếnXem